Stichting Hulp aan Roemenië
woensdag 27 mei 2020
 
 

Stichting Hulp aan Roemenië
Beloningbeleid

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis.

 
Welkom

De hulp aan Roemenië is in 1993 van start gegaan in de vorm van een stichting. Voor die tijd  reisde een bestuurslid ook al naar Roemenië, en verleende hulp door het meenemen en ter plaatse uitdelen van goederen. In de loop van de tijd werden steeds meer mensen betrokken bij het organiseren van de hulp, en groeide de noodzaak van werken in stichtingsverband. Transporten werden gemaakt, goederen kregen een goede bestemming, en projecten zijn uitgevoerd. Veel mensen in Roemenië zijn geholpen. 

Hulp in Roemenië is nog steeds nodig! In Roemenië is de laatste tijd veel ten goede veranderd. Denk aan de verbeterde wegen, en het moderne uiterlijk van de steden. Maar verbeteringen zijn er niet voor iedereen! Ze zijn beperkt, en ook selectief, slechts voor een gedeelte van de bevolking.

In de loop van de geschiedenis van Roemenië raakte het land in totale armoede. Dat is een toestand waar je niet zo maar uit komt. Het is een cirkel van werkloosheid, weinig inkomsten, weinig besteden, weinig verkopen en produceren, en weinig werk. De gevolgen van de armoede houden die armoede in stand. Ook in het persoonlijke leven van de inwoners van Roemenië. Deze armoedecirkel houdt situaties in stand waarin kinderen te weinig onderwijs volgen. Denk aan zigeunerkinderen. Minderheden worden misdeeld. Ouderen aan hun lot overgelaten. En wie zorgt voor de gehandicapte mensen in Roemenië? We kunnen niet om de erfenis uit het verleden heen. Het dragen van verantwoordelijkheid is niet gestimuleerd. Het nemen van initiatief en het samenwerken is gefrustreerd. Het nastreven van eigen doelen is tegen gewerkt. Er is nog een lange weg te gaan. In dat besef blijft Stichting Hulp aan Roemenië hulp bieden. "Wij helpen waar we kunnen".

Als stichting werken wij uitsluitend met vrijwilligers. Door het organiseren van activiteiten zamelen wij geld in. U als deelnemer aan deze acties, en als gever of sponsor, maakt het ons mogelijk om te helpen!

 

 
nieuws

Geen