Stichting Hulp aan Roemenië
woensdag 27 mei 2020
 
 

Financiële verantwoording

Staat van Baten en Lasten over 2018

 

Baten

Verkoop € 5.553,95-

Collecten € 1.731,08

Giften €    1.450,--

Subsidies € 550,-

Totaal: € 9.465,03

 

Lasten

Bankkosten €200,78

Advertentie € 75,93

Transportkosten € 1.961,02

Project Targusor  € 6.740,--

Diversen € 96,75

Diversen €2.162,76

 

Totaal lasten: € 11.237,24

 

Resultaat € - 733,--

 

Staat van Baten en Lasten over 2017

 

Baten

Verkoop € 4.370,--

Collecten € 1.587,--

Giften €    3.555,--

Subsidies € 511,-

Totaal: € 10.023

 

Lasten

Bankkosten €193,--

Advertentie € 133,--

Transportkosten € 2.828,--

Project Targusor  € 7.500,--

Diversen € 102,--

 

Totaal lasten: € 10.756,--

 

Resultaat € - 733,--

 

Staat van Baten en Lasten over 2016

 

Baten

Verkoop € 8.670,--

Collecten € 1.861,--

Giften €    1.213,--

Subsidies € 505,-

Totaal: € 12.249,--

 

Lasten

Bankkosten €195,--

Advertentie € 178,--

Transportkosten € 2.432,--

Project Targusor  € 5000,--

Diversen € 50,95

 

Totaal lasten: € 7.855,95

 

Resultaat € 4.393,05

Staat van Baten en Lasten over 2015

 

Baten

Verkoop € 8.676,--

Collecten € 1.657,--

Giften €    1.645,--

Subsidies € 505,-

Rente spaarrekening €   78,--

Totaal: € 13.347,--

 

Lasten

Project Targusor Roemenië € 6.000,--

Transportkosten € 1.320,--

Reiskosten € 782,--

Kosten verkoop  € 603,59

Inkoopkosten Actiemarkt € 996,--

Inkoopkosten kerstactie € 350,--

Notariskosten € 284,--

Overige kosten € 6,--

Advertenties € 338,--

Bankkosten € 119,--

Totaal lasten: € 10.195,--

 

Resultaat € 3.152,--

Staat van Baten en Lasten over 2014

 

Baten

Verkoop 6.047,82

Collecten € 1.484,10

Giften €    1.426,67

Subsidies € 505,-

Rente spaarrekening €   144,39

Totaal: € 9.607,98

 

Lasten

Transportkosten € 4.338,09

Kosten verkoop  € 603,59

Bankkosten  € 52,05

Advertenties € 198,11

Project Targusor Roemenië  € 6.500,--

Overige kosten € 128,07

Totaal lasten: € 11.819,91

 

(Negatief) Resultaat € - 2.211,93

 

Staat van Baten en Lasten over 2013

 

Baten

Verkoop 6.599,-

Collecten € 1.755,-

Giften €    736,-

Giften reiskosten €    956,-

Subsidies € 1.250,-

Rente spaarrekening €   256,-

Diversen €   150,-

€ 11.702

 

Lasten

Transportkosten € 2.724,-

Reiskosten e.d. €   955,-

Inkopen rommelmarkt €   817,-

Project Greenhouse te Cadea €   700,-

Inkoop Bijbels €   300,-

Overige kosten €    66,-

Advertenties €   138,-

Bankkosten €    36,-

€ 5.736

Resultaat € 5.966