Stichting Hulp aan Roemenië
woensdag 27 mei 2020
 
 

Giften en donaties

Giften en donaties:  Ibannummer: NL19 RABO 03144.43.061

ten name van Stichting Hulp aan Roemenië Aagtekerke

Onze stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

RSIN 800670139