Stichting Hulp aan Roemenië
woensdag 27 mei 2020
 
 

opbrengsten activiteiten 2014

Collecte

De collecte die we gehouden hebben in Aagtekerke en Meliskerke heeft het bedrag van € 1509,10 opgeleverd.

Alle gevers en collectanten bedankt!

 

Rommelmarkt

Op dinsdag 22 juli hebben we onze jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Deze dag heeft het prachtige bedrag van € 4.854,23 opgeleverd.

Ook nu spreken we onze dank uit aan de vele vrijwilligers en de mensen die met een kraam op onze verkoping hebben gestaan.

 

Kerstactie

In december hebben we onze jaarlijkse kerstactie gehouden. We hebben hiermee € 543,50 aan winst overgehouden. Dit bedrag gebruiken we voor ons nieuwe project in Targusor (zie hiervoor ook de informatie onder Projecten).