Stichting Hulp aan Roemenië
woensdag 27 mei 2020
 
 

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang voor zigeunerkinderen in Târgușor

In 2013 hebben we contact gelegd met stichting Gipsy Mission. Zij zijn een project onder zigeunerkinderen gestart. Hieraan leveren sinds 2014 een financiële bijdrage.

Intussen zijn er in de zigeunergemeenschap al veel contacten gelegd. Zo veel als mogelijk worden de mensen ook ingezet bij opbouw en voortgang. Het is immers hun project! Hierdoor is er onder de zigeuner bevolking grote animo om de kinderen voor de kleuterschool aan te melden. Helaas kunnen daardoor niet altijd alle kinderen geplaatst worden. Omdat dagelijks schoolritme deze kinderen maar vooral ook hun ouders volkomen vreemd is, wordt er gedurende het schoolseizoen veel aandacht aan schooldiscipline geschonken. Na verloop van tijd worden er op dit gebied opmerkelijke resultaten geboekt. Ook persoonlijke hygiëne speelt op school een belangrijke rol. Kinderen worden gewassen, krijgen schone kleertjes aan en ze merken het belang daarvan.  Verder leren de kinderen het werken met pen en papier, herkennen van letters en woordjes en wordt er aan de fijne motoriek gewerkt. Op deze wijze kunnen we de kinderen kunnen voorbereiden op de basisschool;

· Kleuters basisvaardigheden aanleren

· Persoonlijke hygiëne leren

· Aanvullende goede voeding geven

· Stimuleren van motorische ontwikkeling

· Christelijke waarden en normen meegeven

Hierbij wordt geen enkel onderscheid gemaakt naar religie of afkomst.

Na 2 jaar moeten ze dan gereed zijn om met kans op succes op de basisschool in te stromen. In Roemenië en Oekraïne gaan de kinderen alleen ‘s morgens naar school. Ze krijgen huiswerk mee om ‘s middag te maken. Gipsy Mission biedt hen tijdens de naschoolse opvang een plaats voor het onder begeleiding maken van het huiswerk. De resultaten zijn geweldig. Bij één van de projecten welke reeds langer draait, zijn inmiddels de eerste 8 kinderen naar het vervolgonderwijs gegaan. Dit werd als een wonder in de zigeunergemeenschap ervaren. Want nu komen er uit hun gemeenschap, dus jongeren die naar het vervolgonderwijs gaan! Zij kunnen fungeren als rolmodel.

Een belangrijk neveneffect is dat de kinderen de invloed van de school ook mee naar huis nemen. We zien dat een deel van de zigeunerouders wordt gestimuleerd doordat hun kinderen kansen krijgen. Soms kan dit nog worden versterkt door korte projecten die zich richten op ouderen. Bijv. een houtbewerkingcursus voor mannen of een naaicursus voor vrouwen. Zo’n korte inzet kan tot effect hebben dat mannen een weg vinden naar inkomen en vrouwen een weg naar een baan in een fabriek. Dit komt het ontwikkelingsniveau van de zigeunernederzetting ten goede. Wij hopen dat er op den duur een Christelijke gemeente gaat ontstaan. In het oudste project is na jaren een zigeunerkerk van start gegaan. Bij de opening van het kerkje meldde de burgemeester van het dorp dat het hem was opgevallen dat de criminaliteit in de zigeunergemeenschap zo was afgenomen. Toen hij het hele kerkje propvol met zigeuners zag, wist hij hoe dit kwam….